Fysioterapi omfatter sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse, undersøgelse og behandling, Indsatsen evalueres kontinuerligt og dokumenteres i journaler og rapporter. 

Fysioterapi tager udgangspunkt i menneskets funktioner og ressourcer, og stimulerer til ansvarlighed og mestring af egen livssituation. Menneskets funktion er afhængig af sundhedstilstand, personlighed og livsbetingelser. 

Fysioterapi er behandlingsmetoder eller aktiviteter, der hjælper dig til at fungere bedst muligt. Fysioterapi kan forebygge eller behandle lidelser i kroppen og retter sig især mod de dele af kroppen, du bruger, når du bevæger dig. 

Hos Fyens Osteopati tager vi udgangspunkt I kroppen som en helhed. Fysioterapi er en behandlingsform hvor kroppen, bliver undersøgt og behandlet helhedsorienteret. Alle gener og skader der bliver påført vores krop, vil afspejle sig i problemer i kroppens muskler, led og knogler. Hos Fyens Osteopati tager enhver konsultation udgangspunt I en grundig samtale, hvor vi sætter os grundig ind I dit problem. Undersøger herefter dit problem/skade grundigt med henblik på finde ud af om symptomerne stammer fra området eller er refererede fra et andet sted I kroppen (kompensering). Alle disse parametre sættes sammen for den mest effektive behandling. 

Fysioterapeutens arbejdsområde: 

  Klarlægge årsagen til dit problems opståen.

  Finde frem til evt. funktionsnedsættelse i bevægeapparatet.

  Vurdere om faktorer som arbejdsstillinger, livsstil, psyke mm., har nogen indflydelse på
problemet.

  Nå frem til en diagnose/funktionsdiagnose og afdække behandlingsmuligheder.

  Behandle og vejlede de fundne funktionsnedsættelser.

 Gennem rådgivning at forebygge at problemet opstår igen. Idrætsskader: 

I alle slags sport og idræt er der risiko for skader, eftersom at kroppen bruges og nogle gange presses fysisk. Selv en mindre skade kan medføre fravær fra idrætsaktiviteten og nedgang i den fysiske form. Dette kan igen påvirke udøveren psykisk og i sidste ende socialt. 

Hos Fyens Osteopati er vi specialister i idrætsskader og uddannet specifikt i denne type skader. Det kan handle om akutte, overbelastnings- eller kroniske skader. En grundig undersøgelse af problemet vil danne grundlag for behandling og genoptræning ud fra en fælles målsætning, for hurtigst og sikrest at vende tilbage til idrætten. 

_mg_7539_250px

_mg_7561_250px

_mg_7527_250px