Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) er en evidensbaseret undersøgelse og behandlingstilgang for patienter med ryg- og benproblemer.

MDT undersøgelsen gør os i stand til at visitere patienter præcist og effektivt til den rette behandling, især dem med smerte fra ryggen. Undersøgelsen identificerer også ikke-mekanisk smerte og kontraindikationer til terapi, hvor det er nødvendigt med øjeblikkelig henvisning til lægen. Forskning har vist, at flertallet af patienter med mekaniske spinale smerter, responderer godt på specifikke øvelser, og de oplever færre symptomer, når de behandles med individuelle tilrettelagte øvelser7.
 
Den unikke kombination af ergonomisk rådgivning, og anvendelsen af specifikke individuelle øvelser, gør patienten i stand til at selv-behandle deres problem.