Hvad er osteopati

Hvad er Osteopati?

Osteopati blev grundlagt af den amerikanske læge Andrew Taylor Still i 1882, og har siden været utrolig udbredt i den engelsktalende verden. Osteopati er i udlandet i stigende grad en del af det traditionelle behandlingssystem og i mange europæiske lande, betragtes uddannelsen efterhånden som en naturlig overbygning på et fysioterapi-studie.

I USA er osteopatistudiet en del af medicinstudiet og i mange lande er osteopater statsautoriserede, det gælder f.eks. i England, Australien og New Zealand. I Danmark kan man opnå en D.O. titel (5 år) efterfulgt af en Bachelor of Science og en Master of Science in Osteopathy.

Osteopati er en internationalt anerkendt manuel behandlingsform, der er baseret på traditionelle sundhedsvidenskabelige fag, som anatomi, neurologi, fysiologi, biomekanik og patologi.

Osteopatens hensigt er at finde årsagen til symptomet og behandle denne. Derfor vil din Osteopat altid sætte sig grundigt ind i din sygdoms- eller skadehistorie. Osteopaten vil udføre relevante undersøgelser til at diagnosticere eventuelle spændinger i led, muskler, bindevæv, nervesystemet og kredsløbet. Det er ikke ualmindeligt at årsagen til problemet ligger et andet sted, end der hvor smerterne eller symptomerne opleves. Osteopater behandler således mange forskellige sundhedsproblemer og skader. Behandlingen, der er individualiseret og blid, egner sig til mennesker i alle aldre.

Hvorfor virker osteopati?

Osteopati har vist sig at være effektiv ved såvel akutte problemer som skader og gener samt ved problemer, der er opstået over længere tid.

På baggrund af osteopatens omfattende viden om kroppens anatomi, fysiologi og biomekanik har vi specialiseret os i at undersøge, hvordan kroppens knogler, led, bindevæv, muskler, nervesystem og organer arbejder sammen og påvirker hinanden. En Osteopat udfører derfor ikke traditionel symptombehandling, men søger at finde årsagen til problemet og behandle den i stedet.

Osteopater arbejder med og ser kroppen som en helhed, og finder ved en grundig undersøgelse de dybereliggende årsager til symptomerne. Disse behandles i den rigtige rækkefølge og derved opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling.

Hvad behandler en Osteopati?

 • Rygsmerter
 • Nakkesmerter
 • Hovedpine / Migræne
 • Piskesmæld
 • Følger efter hjernerystelse
 • Mave / tarm problemer
 • Løbeskader
 • Museskader (albue)
 • Mavesmerter
 • Vejrtrækning (mekaniske problemer i forhold til astma)
 • Skulderproblemer / Frossen skulder
 • Albue/ hånd- problemer
 • Bækkenløsning / smerter
 • Springer/ løberknæ
 • Slidgigt
 • Iskias
 • Menstruationssmerter

Osteopatiens filosofi

Hos en Osteopat vil du blive behandlet ud fra 3 grundlæggende principper:

 1. Din krop er en helhed og skal betragtes og behandles som sådan.
 2. Din krop kan under de rigtige betingelser hele/helbrede sig selv.
 3. Din krops struktur og funktion er gensidigt afhængige af hinanden.

Hos Fyens Osteopati har vi derfor specialiseret sig i at se på, hvordan forskellige dele af kroppen – knogler, led, bindevæv, muskler, organer mm. – arbejder sammen og påvirker hinanden.

På den måde undgår vi at udføre traditionel symptombehandling og kun behandle lokalt.
Hvad nytter det f.eks. at løsne op for et led, hvis musklerne og bindevævet omkring dette led stadigvæk spænder? Netop ved at betragte kroppen som en helhed og arbejde sig ind på de dybereliggende årsager til symptomerne, opstår der hurtigt effektive og holdbare resultater ved en osteopatisk behandling. Dette ses ofte allerede efter et kort behandlingsforløb.

Når den optimale balance i kroppen er genskabt, vil vi vejlede klienten omkring tiltag og muligheder, det kan f.eks. være øvelser, holdning etc. der skal til for at fastholde denne optimale funktion.